អាជ្ញាធរ​នឹង​ចាត់វិធានការ​តាមផ្លូវ​ច្បាប់ ចំពោះ​ម៉ូតូ​កង់​បី​ដែល​បើកបរ​គ្មាន​សណ្ដាប់ធ្នាប់ ឬ​ប្រព្រឹត្តិ​ខុសច្បាប់​ – CEN