ជិះ​ម៉ូតូ​ដេញ​កាប់​គ្នា​ពេញ​ផ្លូវ ហើយ​ស្រែក​ប្រាប់​ថា​ អញ​ជា​បងធំ​នៅទីនេះ កុំ​ចង់​មក​ខ្លាំង​ជាមួយ​អញ​ – CEN