មហោស្រព​គី​ហ្សូ​ណា លើក​ទី​៨ បង្ហាញ​ភាពស្និទ្ធស្នាល​រវាង​កម្ពុ​ជា និង​ជប៉ុន – CEN