ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន អញ្ជើញ​ចូលរួម​បញ្ចុះ​បឋមសិលា​សាងសង​អាគា​មណ្ឌល​សុខភាព នៅ​ឃុំ​គគី ស្រុក​រមាស​ហែក​ – CEN