ឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ ចំណាយ​ថវិកា​ផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បី​សង្គ្រោះ​ជីវិត​មនុស្ស ដោយ​មិន​ប្រកាន់ពូជសាសន៍​ – CEN