ចប់​ហើយ ! បើ​ដល់​ថ្នាក់​កុងស៊ុល​ចិន​នៅ​ញូយ៉ក​ទូន្មាន​ថា ៖ ពលរដ្ឋ​ចិន​មិន​ត្រូ​វាយតប់​គ្នា​នៅ​អាមេរិក​ទេ ព្រោះថា​ប្តី​ម្នាក់​បាន​វាយ​ប្រពន្ធ​តាមផ្លូវ ទើបត្រូវ​ជាប់​…​គុក​ហើយ​! – CEN