ណែនាំ​ប្រជាពលរដ្ឋ ផ្អើល​មកចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​ឆ្កែឆ្កួត ក្រោយ​មាន ក្មេងស្រី​អាយុ​១១​ឆ្នាំ បានទទួល​មរណភាព – CEN