ស្គាល់គ្នា​តាម​ហ្វេ​សបុ​កបាន ២ ខែ ប្រុស​ស្នេហ៍​បោក​យក​ម៉ូតូ និង​ទូរស័ព្ទដៃ​ស្រី​ស្នេហ៍​ទៅ​បាត់ ហើយ​បន្លំ​ស្លៀកពាក់​ឯកសណ្ឋាន​នគរ​បាល​ជាតិ​ថែមទៀត​ – CEN