មន្ទី​បញ្ច​កោណ​អា​មេ​រិច ទើប​បញ្ជាក់​ថា​ខ្លួន​ធ្លាប់​ស៊ើបអង្កេត​លើ​បញ្ហា UFO អស់​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​ – CEN