ព្រឹត្តិការណ៍​ពានរង្វាន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ AFF U22 កម្ពុជា ចាញ់ ថៃ បាល់​ប៉េ​ណា​ល់​ទី ៣-៥ – CEN