តោះ​រីករាយ​បុណ្យ​ណូអែល និង​ចូល​ឆ្នាំ​សកល ជាមួយ Nokia និង ក្រុម OMG និង Tena នៅ​Aeon ទាំងអស់គ្នា​! – CEN