សម្តេច​តេជោ បញ្ជាក់ថា បិទ​លែង​ឲ្យប្រើ​ហ្វេស​ប៊ុ​កនៅ​ស្រុក​ខ្មែរ បើសិន​ក្រុមហ៊ុន ហ្វេ​សប៊ុក លុប​ផេក​សម្តេច​ – CEN