ករណី​ចូលរួម​អនុវត្តន៍ សាលដីការ របស់​តុលាការ​កំពូល គឺ​មន្ត្រី​អាវុធហត្ថ​ម្នាក់ និង​យោធិន​ម្នាក់ ត្រូវ​កសាង​សំណុំរឿង​ទៅ​តុលាការ ឯ​ជនរងគ្រោះ​អវយវៈ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​កម្រើក​មិនរួច​ – CEN