ប៉ូលីស​អូស្ត្រាលី​ចាប់​បុរស​ម្នាក់ ដែល​គួក​ជេ​លក់​អាវុធ​ឲ្យ​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN