គេ​ថា​កូនក្រមុំ​អន់​សម្ផស្ស តែ​ពាក់​មាស​ស្រោច​ខ្លួន​ម្នាក់នេះ​ពិតជា​មាន​សំណាង​រក​បាន​ប្តី​ក្មេង ហើយ​ស្អាត តែ​ខ្លះ​ថា​…! – CEN