“​យក​ស្រា​បៀរ​មក​សង្គ្រោះ​អ្នកជំងឺ​…​ពុល​ស្រាស​” របៀប​សង្គ្រោះ​មាន​មូលដ្ឋាន​វិទ្យាសាស្ត្រ -​ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​ពិតជា​គ្មាន​ពេល​គិត​រឿង​អ្វី​ផ្សេង ក្រៅពី​ប្រើ​គ្រប់​វិធី​ដើម្បី “​ដណ្តើម​ជីវិត​” អ្នកជំងឺ​មកវិញ​ទេ​! (​វីដេអូ​) – CEN