នាវា​កងកម្លាំង​ស្វ័យការពារ​ជប៉ុន ២​គ្រឿង បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់​ផែ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ក្នុង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​៤​ថ្ងៃ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN