ក​សិន្ធុ​ប្រាសាទអង្គរវត្ត​កំពុង​បញ្ចូល​ទឹក​ឱ្យបាន​ច្រើន​ – CEN