ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ គាំទ្រ និង​បន្ត​សហការ​ជាមួយ សម្ដេច​តេ​ជោ​ជានិច្ច ក្នុង​ការជួយ​ដល់​កម្ពុជា – CEN