មន្ដ្រី​ប្រចាំ​គោលដៅ និង​មន្ដ្រី​ទទួលខុសត្រូវ ក្នុង​ខណ្ឌ​មានជ័យ មិន​គោរព​អនុវត្តន៍​បទបញ្ជា ទើប​មាន​រថយន្ត​ធុន​ធំ​ចូល​ក្រុង​បាន​ដោយ​រលូន​ – CEN