ពិតជាកត្តញូ​ខ្លាំងណាស់​! ក្មេងប្រុស​​​អាយុ ៩ ឆ្នាំ ដើរ​រើស​អេតចាយ​តាំងពី​ក្បាលល្ងាច​រហូតទល់​ភ្លឺ ដើម្បី​រកលុយ​ទិញ​ថ្នាំពេទ្យ​ឲ្យ​ម្តាយ​… – CEN