ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ និង​កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ​ កន្លងមក​បាន​សហកា​រ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច​របស់​ខ្លួនបានល្អប្រសើរ ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាន​ – CEN