​សម្តេច​តេជោ ស្នើ​ឲ្យ​កូន​ខ្មែរ ខិតខំ​សិក្សា​ជំនាញ​បច្ចេកវិទ្យា​អាយ​ធី ដើម្បី​ចូលរួម​ទប់ស្កាត់​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត (fake news) – CEN