រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ធនធានទឹក ជម្រាបជូន​គណៈកម្មកា​រ​រដ្ឋសភា អំពី​លទ្ធផល​ការងារ​កន្លងមក និង​ផែនការ​សកម្មភាព របស់​ក្រសួង​សម្រាប់​នីតិកាល​ទី​៦ នៃ​រដ្ឋសភា​ – CEN