បាក់​អណ្តូងរ៉ែ​នៅ​ឥណ្ឌូនេស៊ី ស្លាប់​ម្នាក់ និង​ជាង ៦០​នាក់​កប់​នៅ​ទីនោះ​ – CEN