កម្មករ រោងចក្រ​កាត់ដេរ​សំលៀក​បំពាក់ W&D នាំគ្នា​តវ៉ា ទៅ​ក្រសួង​ការងារ​ដើម្បី​ទាមទារ​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ ឲ្យ​ពួកគេ​ចូល​ធ្វើការ​វិញ​ទាំងអស់គ្នា​ – CEN