សារព័ត៌មាន​កូរ៉េខាងត្បូង “​លេង​ខ្លាំង​” តែម្តង ខណៈ​បញ្ជូន​ព័ត៌មាន​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ពី​ដំបូល​សណ្ឋាគារ​ផ្កាយ ៥ Daewoo នៅ​ហាណួយ​ – CEN