ត្រាំ និង​គីម ជុង​អ៊ុន​នឹង​ផ្តើម​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​ល្ងាច​នេះ​ – CEN