អគ្គីភ័យ​ឆាបឆេះ​លំនៅដ្ឋាន​ប្រជាពលរដ្ឋ នៅមុខរ​ផ្សារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ – CEN