ស្មាន​មិន​ដល់​ថា មេដឹកនាំ​កូរ៉េខាងជើង​ជា “Fan” របស់ Apple យូរ​មក​ហើយ ព្រោះថា​… – CEN