ជនជាតិចិន 13 នាក់ ​ដែល​ចាប់ខ្លួន​ក្នុង​ក្លិប​កម្សាន្ត​រ៉ុ​ក​ត្រូវ​បញ្ជូនទៅ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​អន្តោប្រវេសន៍​ – CEN