ចិន​សម្តែង​ការព្រួយបារម្ភ​យ៉ាងខ្លាំង​ចំពោះ​ជម្លោះ​រវាង​ប៉ា​គី​ស្ថាន និង​ឥណ្ឌា និង​ស្នើ​ឲ្យ​ភាគី​ទាំង​ពីរ​អត់ធ្មត់​ – CEN