លោក​អធិការនគរបាល​ស្រុក​មេមត់ បានបញ្ជាក់​ប្រាប់​ទៅ​កម្លាំង​នគរបាល​ប៉ុស្តិ៍​រដ្ឋបាល​ទាំង​១៤ ថា​កុំ​លាក់លៀម​ទុក្ខ​កង្វល់​របស់ខ្លួន ឬ​ទុក្ខ​កង្វល់​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN