កសាង​សំណុំរឿង​បុរស​ម្នាក់​ដែល​លួចលាក់​ ​គ្រាប់ ​K44 ចំនួន​ ១៦៧ ​គ្រាប់ ដោយ​គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ – CEN