អង្គភាព​ស៊ីម៉ាក់ នឹង​កម្ទេចចោល កាំភ្លើង​ខូចគុណភាព​ជាង​១​ម៉ឺន​ដើម – CEN