អា​មេ​រិច​ផ្តល់រ​ង្វាន់ ១​ លាន​ដុល្លា​ សម្រាប់​អ្នកផ្តល់​ព័ត៌មាន​ពី​កូនប្រុស Bin Laden – CEN