បាំង​តែ​រយៈពេល​ជាង​មួយខែ​ទៀត​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ពិធី​បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិ​ខ្មែរ​យើង នឹង​ឈាន​ចូល​មក​ដល់​ – CEN