ផ្ទុះ​សេ​ខ្សែភ្លើង បណ្តាល​ឲ្យ​ឆេះ​ផ្ទះ​អស់​ចំនួន ១៥​ខ្នង នៅ​ស្រុក​ស្រី​សន្ធរ​ – CEN