បង្ក្រាប​ទីតាំង​ផ្ទះសំណាក់ សុខ​វិសាល ឃា​ឃាត់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​ម្នាក់ និង​រំដោះ​នារី​៦​នាក់ ក្នុងការ ជួញដូរ​ផ្លូវភេទ​ – CEN