រថយន្ត និង ម៉ូតូ បណ្តា​ឲ្យ​ស្លាប់ ម្នាក់ នៅនឹងកន្លែង​ – CEN