វីដេអូ​បទសម្ភាសន៍​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ហួ​វៃ បកស្រាយ​ពី កម្មវិធី​ពិព័រណ៍ Digital Cambodia 2019 – CEN