​អ្នក​នាំ ពាក្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល ថ្លែង​អំណរ​គុណ​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​មន្ត្រី​ទាំងអស់ ដែល​គាំទ្រ​ចំពោះ​ចំណាត់ការ​អនុវត្ត ចំណុច​ទី​៥ នៃ​អភិក្រម វះកាត់​ – CEN