​ប្រវត្តិ​នៃ​ការកកើត “​មី​កញ្ចប់​” នឹង​ដំណឹង​ថា ៖ មី​កញ្ចប់​១​ចាន​ថ្លើម ត្រូវការ​ពេល​ដល់​ទៅ ៣២​ថ្ងៃ ទើប​ចម្រាញ់​ជាតិពុល​អស់​! តើ​រឿង​នេះ​ត្រឹមត្រូវ​ដែរឬទេ​!? ស្តាប់​អ្នកជំនាញ​បកស្រាយ​ – CEN