ប្រទេស​លី​បង់ ៖ ឃាតករ​ដែល​រឹត​ក​សម្លាប់​បុគ្គលិក​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស ត្រូវ​ប៉ូលិស​ចាប់ខ្លួន​បាន​ហើយ​ – CEN