លុប​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ទេសចរណ៍ ប្រកប​អាជីវកម្ម​ខារ៉ាអូខេ មជ្ឈមណ្ឌល​កម្សាន្ត​រ៉ុក ដោយសារ​លោក​គិត ធាង អនុវត្តន៍​ផ្ទុយ​កិច្ចសន្យា​ – CEN