សហគមន៍​កោះកុង​ដែល​មាន​ជំលោះ ដ៏​រ៉ាំរ៉ៃ​អស់​រយ​:​ពេល​10 ឆ្នាំ​ជាង ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ញ៉ូញៀ​ន​ដែល​បាន​រំលោភ​ ​សិទ្ធិ​យក​ដី សំណូមពរ​ឲ្យ​អភិបាលខេត្ត ជួយ​ដោះស្រាយ​ – CEN