ព្រឺរោម​ជាមួយ​មុខ​ម្ហូប ប្រហែល​មានតែ​អ្នក​នៅ​ស្រុក​ចិន​ទើប​ហ៊ាន​បរិភោគ​ – CEN