ផឹកស៊ី​ស្រវឹង ប្រើល្បិច​​ខ្ចី​ម៉ូតូ​ជិះ​ទៅយក​លុយ​ពី​បង តែ​មិន​ប្រគល់​ម៉ូតូ​ឲ្យ​ម្ចាស់​គេ​វិញ​ – CEN