ស្នងការ​នគរបាលជាតិ​សិង្ហ​បុរី បាន​សង្កេតឃើញថា ប្រទេស​កម្ពុជា​ស្រស់ត្រកាល និង​មានការ​រីកចម្រើន​យ៉ាងច្រើន​ – CEN