កម្ពុជា និង​សិង្ហ​បុរី បន្ត​សហការ​ទប់ស្កាត់រាល់​បទល្មើស ការប្រឆាំង​ភេរវកម្ម ការប្រឆាំង​បទល្មើស​បច្ចេកវិទ្យា និង​បទល្មើស​ឆ្លងដែន​ – CEN